Фиеста Травел ЕООД
София, Бул. България 111 1000

за информация и резервации

+359 2 9359999

service@fiestatravel.bg

Европейско финансиране

"ФИЕСТА ТРАВЕЛ" ЕООД, осъществява проект BG16RFOP002-2.092

по Процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта на проекта е да осигури оперативен капитал за справяне с негативните последици от световната пандемия COVID-19. При успешното му осъществяване ще бъде постигнат положителен ефект за предприятието при преодоляване на икономическите последици, които са резултат от епидемиологичната обстановка и ще се  запази оперативната дейност на компанията.

Продължителността на проекта е три месеца. Общата стойност е в размер на 6844,98 лв.